Tuesday, 01/12/2020 - 10:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19

Thực hiện Công văn số 631/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 926/UBND ngày 27/3/2020 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Phòng GDĐT Ninh Hòa yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Kính gửi: Các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã Ninh hòa

                  Thực hiện Công văn số 631/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 926/UBND ngày 27/3/2020 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Phòng GDĐT Ninh Hòa yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã tổ chức thực hiện các nội dung sau:

  1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị và địa phương, Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản sau:
  • Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;
  • Công văn số 2831/UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
  • Công văn số 631/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
  • Công văn số 926/UBND ngày 27/3/2020 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

(Kèm theo 04 văn bản)

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy định và hướng dẫn của các cấp trong thời gian qua, thường xuyên và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường.
  2. Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định tại Mục 2 của Công văn số 631/SGDĐT-VP ngày 28/3/2020 của Sở GDĐT Khánh Hòa. Tổ chức đăng tải nội dung ôn tập lên trang Website của nhà trường, đồng thời thông báo đến phụ huynh và học sinh được biết để thực hiện việc ôn tập tại gia đình đạt hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/QĐ-PGDĐT ngày 18/02/2020 của Trưởng Phòng GDĐT, Phòng GDĐT sẽ tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã mà không thông báo trước./.

                                                                                                                                                   

                                                                        KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                           (Đã ký và đóng dấu)

                                                                         Châu Đình Hùng Sơn

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 1
Năm 2020 : 5.318